Monday, November 11, 2013

атга шагай
андын сэтгэл дүүргэж
мөс хайлуулна...

Б. Бүрэнбилэг

knuckle bones
melt ice in friend's heart
and gratify...

Burenbileg Batsuuri 

Дэлхийн кигоны датабаазад бүртгэгдсэн хайку / A haiku, registered in World Kigo Database

No comments:

Post a Comment