Monday, November 11, 2013

хаваржаан дээр гээсэн
хөдсөн бойтогны минь хонх
зүүднээ жингэнэв...

Н. Идо 

baby's boot bell
lost in the spring quarter
rings in my dream . . .


Ido Nyamsuren 

Дэлхийн кигоны датабаазад бүртгэгдсэн хайку / A haiku, registered in World Kigo Database

No comments:

Post a Comment