Monday, November 11, 2013

өглөөний гэгээ...
шувууд нисэн ирээд
нууранд уусав 

Б. Бүрэнбилэг 

morning glow...
birds dissolve 
in the lake 

Burenbileg Batsuuri 

No comments:

Post a Comment