Monday, November 11, 2013

хазаарын чимээ...
нойрсон буй хүүгийн царайд
инээмсэглэл тодров


Г. Дарьням 

bridle sough...
the smile appears on the face
of sleeping boy


Darinyam Geser 

Дэлхийн кигоны датабаазад бүртгэгдсэн хайку / A haiku, registered in World Kigo Database


No comments:

Post a Comment