Wednesday, February 13, 2013

битүүний үдэш...
ертөнцийн гэрэлт саран
сэтгэлд мандав аа


White moon eve...
the brightest moon rises
in my soul 

Tuvshinzaya Nergui 

Дэлхийн кигоны санд бүртгэгдсэн хайку / A haiku, registered in World Kigo Database

No comments:

Post a Comment