Thursday, November 22, 2012

чиний мөр
говийн манхан дээр-

хайкун мөрүүд

Н. Төвшинзаяа

A haiku dedicated to Gabi Greve 


No comments:

Post a Comment