Friday, November 23, 2012

сарны гэгээтэй
их мөрний долгио-
Монгол бичиг минь
Н. Төвшинзаяа
Mongolian script-
ripples of the large river
in moonlight
Tuvshinzaya Nergui
Дэлхийн кигоны датабаазад бүртгэгдсэн хайку / A haiku, registered in World Kigo Database 

1 comment: