Wednesday, May 14, 2014

чиний үгс
дүүрэн сарны хэмнэлээр
яруусмуй...

your words
in the full moon rhythm-
harmonious


Tuvshinzaya Nergui

No comments:

Post a Comment