Thursday, June 27, 2013

шингэх наран
шилмүүсний үнэрт саатаад-
хэсэгтээ л амсхийнэ

Л. Таванбаяр

taiga...
the setting sun lingers

in the needle scent
 
L. Tavanbayar

No comments:

Post a Comment