Thursday, June 27, 2013

нартай борооноор
наагуур цаагуур гүйлдэх жаалуудыг
дагаад дэгдмээр...


Идо
 
sunlit rain…
I’d like to run together
with children 
 
Ido

No comments:

Post a Comment