Sunday, June 30, 2013

зургаан сарын эхний өдөр
зуу зуун хүүхэд зэрэг инээлдхүй-
зуны нар жинхнээсээ сэрнэ

Идо 

first of June -  
hundreds of children laugh  
as summer awakens

Ido 

No comments:

Post a Comment