Sunday, June 30, 2013

бяцхан найлзуур
хуруунд наалдах нь-

хаврын өнгө

П. Надалсүрэн 

green buds
paint my fingertips-

spring nuance 

P. Nadalsuren 

"Ногоон харандаагаа үзүүрлэцгээе" хайкун түүвэрт хэвлэгдсэн хайку/A haiku, published in the haiku book "Sharpening the Green Pencil"

No comments:

Post a Comment