Tuesday, May 7, 2013

эцсэн үүлс нь
энд тэндгүй хөглөрөөд
энэ тэнгэрийн аашийг ээ

П. Надалсүрэн

weary clouds
float through the sky-
moody weather 


P. Nadalsuren

No comments:

Post a Comment