Thursday, April 4, 2013

хайлах цасан доор
шоргоолж үүрэндээ сэрчхээд
шивтнэлдэж байгаа даа


П. Надалсүрэн

under melting snow
ants awake in their nest-
murmur


P. Nadalsuren 
"Ногоон харандаагаа үзүүрлэцгээе" хайкун түүвэрт хэвлэгдсэн хайку/A haiku, published in the haiku book "Sharpening the Green Pencil" 

No comments:

Post a Comment