Sunday, March 10, 2013

хүүгийн минь
бойтогны хонхонд
сүүдэр тогтох завгүй


П. Надалсүрэн 
 
sun flounces-
on the boots bells
of my son

No comments:

Post a Comment