Thursday, February 7, 2013

шаазгай шагшрав...
цээжний гүн дэх уйт аяз
шинэ хөгөөр нижигнэв


Н. Төвшинзаяа

magpie calls...
blues in my heart rumbles
with new harmonies


N. Tuvshinzaya 

Дэлхийн кигоны датабаазад бүртгэгдсэн хайку/A haiku, registered in World Kigo Database 

1 comment: