Friday, January 25, 2013

Танка

эргэж ирэхгүй мэт 
ширвэж одсон хавар
салхины үзүүрт тэмтрэгдэхэд
тэнгэрийн хаяа руу уусан алдарсан
цэн тогоруудыг саналаа

Н. Төвшинзаяа

No comments:

Post a Comment