Friday, December 7, 2012

The Best of Mijikai Haiku


blues-
flowing in middle
of moon

flowers-
do not want
to farewell 

the mist
embraces mountains-
autumn                 

chill…
lingering
in cheek 

Nadalsuren Purevdorj 


eagle...
flying high
earth!


beggar- 
a time 
stopped


time-
a king

d'être


musing...
fragile leaves 
falling 

Tuvshinzaya Nergui  

 The Best of Mijikai Haiku 


"Шилдэг Мижикай Хайку 2012" номын АНУ-ын хайкуч, хайку судлаач Эд Бремсон эрхлэн гаргасан бөгөөд дэлхийн олон орны 50 хайкучийн 200 мижикай хайку тус номонд оржээ. Тэрээр amazon.com сайтын топ 100 номын жагсаалтыг 1 дүгээрт жагссан байна. Тус номонд "Хязгаараас цааш" бүлгийн гишүүн П. Надалсүрэн,    Н. Төвшинзаяа нарын хайку Монгол улсаа төлөөлөн орсныг танилцуулж байна. 

No comments:

Post a Comment