Thursday, November 1, 2012

үүрээр
богширгонууд ном хурахуйд-
хөрстийн зовлон нимгэрнэ

Н. Төвшинзаяа
at dawn
sparrows tweet prayers-
peaceful earth
Tuvshinzaya Nergui

 

No comments:

Post a Comment