Tuesday, October 9, 2012

манан дунд
гөрөөс бүүрэх нь 
юутай алс...


Н. Төвшинзаяа

in mist
an roe deer calling...

how far!

Tuvshinzaya Nergui

Дэлхийн кигоны сан - датабаазад бүртгэгдсэн хайку / A haiku, registered in World Kigo Database 

No comments:

Post a Comment