Saturday, October 20, 2012

өглөөн наран
өвсний шүүдрийн тольдон

талаар нэг...


Б. Бүрэнбилэг
morning dew
reflects the glare of the sun
on the steppe...

B. Burenbileg

Photo source: colorbox.com
Дэлхийн кигоны сан - датабаазад бүртгэгдсэн хайку / A haiku, registered in World Kigo Database 

No comments:

Post a Comment