Thursday, October 11, 2012

Шеллей нуур...
тэр яагаад ийм гэгээхэнийг

гэнэт ойлгов

Н. Төвшинзаяа

АНУ-ын хайкуч Эд Бремсонд зориулав.

No comments:

Post a Comment