Friday, August 24, 2012


худгийн усанд зүйрмэглэх 
дүгрэг цэнхэр сар
бүлээцэхийг хүснэ 

А. Содхүү

No comments:

Post a Comment